Устни преводи

Ако ви трябва преводач за вашето лично или бизнес мероприятие, можете да разчитате на нашето съдействие.

Свържете се с нас на office@art-harmonia.com за по-подробна информация относно цени и начина на изпълнение на устните преводи. 

Очакваме ви!