Любознателна ваканция след 1 клас

9.90 лв.

Помагалото „Любознателна ваканция“ съдържа в систематизиран вид целия материал, предвиден в учебната програма за усвояване в първи клас. Това ще ви позволи преди началото на втори клас да актуализирате и затвърдите знанията на децата по български език, математика и околен свят.

Структурата на помагалото е удобна за работа – включва петнадесет теми, всяка от които съдържа рубрики по околен свят, математика, български език и лятно четене.

Категория: